BeSafe информация за повишено химично ниво в някои от нашите етикети

В BeSafe редовно тестваме нашите продукти, за да гарантираме, че те отговарят на нашите собствени стандарти за качество и безопасност. Изискванията на BeSafe са по-високи от изискванията в регламентите. Открихме обаче, че някои от етикетите, използвани на нашите продукти, съдържат твърде високи нива на химично вещество, наречено нафталин.

Свързахме се с експерти – химици, за да получим задълбочено обяснение за всички потенциални последици. Според независими научни специалисти в области, като оценка на човешкото здраве и създаване на модели на излагане и токсичност, химичното ниво, посочено в етикетите, не представлява риск за бебета и деца, когато са изложени на тях по време на нормална употреба на столчето за кола. Това означава, че дори нивата да са по-високи от нашия стандарт, това не представлява риск за здравословни проблеми за потребителите. Тъй като, обаче химическото ниво в етикета не отговаря на нашите стандарти, ние предприехме незабавни действия и сменихме доставчика на етикетите.

Информация за химикала

Нафталенът е химикал, принадлежащ към полицикличния ароматен въглеводород (ПАВ). Това е органично съединение и почти навсякъде в околната среда могат да се намерят ниски концентрации на нафталин. Според Германския федерален институт за оценка на риска няма солидни епидемиологични констатации за канцерогенен ефект при хората след експозиция на нафтален чрез вдишване. Следвайки принципа на минимизиране, на производителите се препоръчва все още да намаляват количеството нафтален в потребителските продукти, доколкото е технически възможно.

Както е установено от независимите експерти въз основа на тяхното задълбочено моделиране на експозиция, анализ на човешкото здраве и познания в тази област, нивото на откриване на химикали в етикета не представлява риск за здравето на децата в нашите столчета за кола по какъвто и да е начин на експозиция . Заключението се основава на три фактора; количеството ПАВ, намерено в продукта, теглото на изложеното лице и достъпността на химичното вещество във въздуха. Тестовете, които се правят специално върху продуктите BeSafe, показват, че нивото на нафталин в етикетите няма отрицателен ефект върху децата, използващи нашите продукти.

Засегнати детски седалки

Въпросните етикети се произвеждат от април 2020 г. и се използват в следните детски седалки:

BeSafe iZi Go X1 
BeSafe iZi Go Modular X1 I-Size 
BeSafe iZi Modular (RF) X1 i-Size 
BeSafe iZi Modular A (RF) X1 i-Size
BeSafe iZi Twist B(-E) i-Size
BeSafe iZi Twist i-Size 
BeSafe iZi Turn i-Size 
BeSafe iZi Plus X1
BeSafe iZi Kid X3 i-Size 
BeSafe iZi Combi X4 ISOfix 
BeSafe iZi Comfort X3 (ISOfix)